Projekty MEMORIA

Mentoring a tutoring

zameraný na žiakov a študentov pochádzajúcich z MRK na Zemplíne

Počítačová gramotnosť

pre všetkých žiakov stredných škôl